Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE www.poptrade.pl
Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszej Polityki Prywatności.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Serwis, prowadzony pod adresem www.poptrade.pl (dalej zwany „Witryną”) przez POPTRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-615), ul. Tyniecka 27 lokal 43, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000682232, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5213785016 (dalej zwanym „Serwisem”).

 

 1. Serwis dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny, zamieszczania i przeglądania ogłoszeń w Serwisie oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
   
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest POPTRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-615), ul. Tyniecka 27 lokal 43, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000682232, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5213785016.

 

 1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w formie elektronicznej pod adresem e-mail: umowy@poptrade.pl lub w formie pisemnej pod adresem: POPTRADE sp. z o.o., ul. Tyniecka 27 lokal 43, 02 – 615 Warszawa.

 

 1. Serwis będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem
  Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania procesu rejestracji na
  Witrynie:
  1) imię i nazwisko,
  2) adres poczty elektronicznej,
  3) numer telefonu.

 

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zamieszczania ogłoszeń w Serwisie prowadzonym pod Witryną (podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. Ponadto, Państwa dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, o ile wyrażą Państwo na to osobną zgodę (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą operatorzy płatności, dostawcy usług IT w celu świadczenia usług w ramach Serwisu. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, ewentualnie do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zapłaty za korzystanie z tzw. usług płatnych lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. 

 

 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich w związku ze stosowanymi rozwiązaniami informatycznymi. W przypadku wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

 1. Serwis dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych.

 

 1. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

 

 1. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Serwis nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

 

 1. Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: pomoc@poptrade.pl

 

 1. W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 


PLIKI COOKIES 

 1. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies (tzw. ciasteczka) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez osoby odwiedzające Serwis (dalej jako „Użytkownicy), w tym również osoby zamierzające korzystać lub korzystające z Usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu elektronicznym) Użytkowników Serwisu, które serwery Serwisu mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkowników Serwisu oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości,
  3. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  4. identyfikowania źródła, z jakiego Użytkownik trafił do Serwisu;
  5. dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  6. reklamy Serwisu w Internecie.
 4. Pliki typu cookies służą do zbierania informacji o korzystaniu z usług w Serwisie oraz zapewnieniu jak najlepszego poziomu dostępności i korzystania z tych usług. Pliki cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie, konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności w Serwisie.
 5. Usługodawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 
  1. sesyjne – pliki te są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. stałe – pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 8. Pliki cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności na stronie internetowej Serwisu.
 9. Pliki cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie, konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania.
 10. Pliki cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności w Serwisie.
 11. Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np. poprzez blokowanie lub wyłączenie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne witryny, blokowanie jedynie określonych plików cookies, lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 12. Jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje określone pliki cookies tj. użytkownik nie zmienił jej ustawień na blokujące dane pliki cookies, wówczas użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z odpowiednimi przepisami polskiego prawa.
 13. Obsługę plików cookies można wyłączyć lub zablokować w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje Serwisu mogą przestać być dostępne.