Kosmetyka

Kategorie
W kategorii ogłoszenia produktów kosmetycznych mogą państwo zamieścić reklamę swojego zakładu kosmetycznego lub prowadzonej działalności opierającej się na charakterystycznych usługach z zakresu szeroko rozumianej kosmetyki. Ogłoszenia usług kosmetycznych mogą zawierać wszelkie informacje co do zakresu zabiegu, właściwości, a także pozytywnych efektów. W dziale tym znajdą też państwo wszelkie dostępne informacje w zakresie czasu trwania samego zabiegu, sposobu jego przeprowadzenia oraz efektów końcowych. Wszelką odpowiedzialność za treść ogłoszenia oraz skuteczność przeprowadzonych zabiegów i ich rzeczywistych efektów, zgodnych z treścią ogłoszenia, spoczywa na autorze informacji. Zakładka ogłoszenia otwarta jest nie tylko dla samodzielnych podmiotów gospodarczych, wykonujących daną usługę kosmetyczną, ale też dla osób, które świadczą wszelkie usługi kosmetyczne we własnym zakresie. Nie dopuszcza się reklamowanie zabiegów, które są groźne dla zdrowia oraz życia pacjenta i których skutki nie zostały przebadane klinicznie czy potwierdzone w inny naukowy sposób. Wszelkie groźne metody inwazyjne, których działanie może spowodować wyraźne i znaczące szkody na ciele pacjentki, nie mogą stać się elementem reklamy i być podawane do publicznej wiadomości. Także te zabiegi, gdzie wykorzystuje się czynniki, składniki i środki zakazane polskim prawem, nie mogą być reklamowane na portalu ogłoszeniowym. Portal nie jest też przeznaczony dla reklam, które nie spełniają warunków krańcowych w sensie tematyki usługi czy zabiegu.